مرتبط با : فرهنگی , مذهبی , 

 بر روح تمام شیعیان تیغ زدند

بر مردترین مرد جهان تیغ زدند


خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد


انگاربه فرق آسمان تیغ زدند.


سالروز ضربت خوردن حضرت علی(ع) تسلیت باد.